CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Efektivní využití ICT při psaní odborného textu a při vystoupení před posluchači
Termín konání: úterý 21. června 2016 od 14 hodin

Místo konání: Učebna HO-K139, Hoření 13, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Časová náročnost: 1-2 hodiny

Přednášející: Mgr. Dagmar Malinová, Ph.D., Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D.

Přihlášky:
Registrace na kontaktním mailu: dagmar.malinova@ujep.cz, kapacita 15 osob

Anotace:
Seminář je určen pro doktorandy, postdoky a akademické pracovníky, kteří si nejsou úplně jistí při používání ICT v akademickém prostředí nebo pro ty, kteří uvítají jednoduché tipy pro efektivní využití ICT. Obsah: struktura textu, úprava textu v textovém editoru, tvorba jednoduchých grafických objektů (např. diagramu, schématu) a jejich vkládání do textu, vkládání grafu do textu, citace informačních zdrojů, vkládání citačních odkazů do textu, hypertextový odkaz, formátování tabulky; náměty pro tvorbu prezentace v Power Pointu. Přednášená témata si účastníci vyzkoušejí na PC. Počet účastníků je omezen počtem míst v počítačové učebně.

Po ukončení semináře navazuje výměna tipů na užitečné informační zdroje a volná diskuse příp. i na téma „Co nám o doktorském studiu ve škole neřekli a na co jsme se báli zeptat“.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.