CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář: Technologie a zařízení pro hydrotermické zpracování odpadů
Termín konání: úterý 28.06.2016, 13:00

Místo konání: FS ČVUT v Praze (Technická 4, 166 07 Praha 6), místnost B1-425
Časová náročnost: cca 2-3 hodiny (přednáška + ukázka laboratoří)

Přednášející: Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. (Ústav procesní a zpracovatelské techniky)

Přihlášky:
Registrace na kontaktním emailu: Lukas.Kratky@fs.cvut.cz, kapacita kurzu je 15 míst.

Anotace:
Odpadní biomasa představuje jeden z nejvíce energeticky bohatých a nevyužitých obnovitelných surovin pro výrobu alternativních zdrojů energií nebo pro přípravu cenných chemických látek. Jednou z možných cest zpracování těchto odpadů je jejich anaerobní fermentace nebo alkoholové zkvašení. Tyto metody biochemické transformace odpadů v přirozeném stavu však vykazují díky jejich kompozitní struktuře velmi nízké účinnosti. Předúprava odpadů proto patří mezi klíčové kroky k dosažení maximální účinnosti transformace odpadních materiálů na bioprodukty a biopaliva. V rámci semináře bude prezentován současný stav poznání v oblasti technologií a zařízení pro hydrotermickou předúpravu odpadů s lignocelulózovým základem. Sumarizovány budou informace o principech, návrhu vhodných procesních parametrů předúpravy, jsou uvedeny ukázky současných technologií a diskutovány zásady konstrukce klíčových zařízení.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.