CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář: Hygiena a technologie masa a masných výrobků
Termín konání: středa 29. 6. 2016 8:30 – 11:45 hodin

Místo konání:
VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
přednášky – budova 32, posluchárna Biologie (2. poschodí)
praktický seminář (kapacita max. 15 osob) – Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu, budova č. 15

Odborný garant: Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D.

Lektoři:
M.Sc. Dani Dordević
Ing. Abdullah Fouad Ali Abdullah
MVDr. Simona Tesařová
MVDr. Bc. Hana Běhalová

Přihlášky:
Registrace na email – plhaloval@vfu.cz(jméno a příjmení, název instituce, emailový a telefonní kontakt)
Při registraci uveďte, zda máte také zájem o účast na praktickém semináři.

Program semináře: viz. pozvánka

Anotace:
Seminář bude zaměřen na aktuální problematiku z oblasti hygieny a technologie masa a masných výrobků. V první části bloku budou prezentována témata z uvedené oblasti formou teoretických přednášek, ve druhé části bude probíhat seminář formou praktické ukázky zaměřené na detekci strojně odděleného masa v masných výrobcích. Přednášky budou zajišťovat studenti postgraduálního studia Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.

Účast na semináři je bezplatná. Praktický seminář – kapacita max. 15 osob.