CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář: Veterinární ekologie, ochrana zvířat a welfare
Termín konání: úterý 28. 6. 2016 8:30 – 15:00 hodin

Místo konání: VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, budova 32, posluchárna Biologie (2. poschodí)

Odborný garant: Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D.

Lektoři:
Mgr. Eva Jelínková
Abdelsalam Ehdaa Eltayeb Eltigani, BVM, Dr.
MVDr. Vladimír Piaček
Mgr. Kristýna Jánová
MVDr. Martina Malíková
MVDr. Zuzana Machovcová
MVDr. Jiří Žák

Přihlášky: Registrace na email – plhaloval@vfu.cz (jméno a příjmení, název instituce, emailový a telefonní kontakt)

Program semináře: viz. pozvánka

Anotace:
Seminář bude zaměřen na témata z oblastí veterinární ekologie, ochrany zvířat a welfare. V první části budou prezentovány přednášky týkající se veterinární ekologie. Druhá část semináře bude věnována problematice ochrany zvířat a welfare. Seminář bude probíhat formou přednášek, které budou zajišťovat studenti postgraduálního studia VFU Brno v oboru Veterinární ekologie a Veřejné veterinářství a ochrana zvířat.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.

Účast na semináři je bezplatná.