CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Praktický seminář: Tribotechnická diagnostika
Termín konání: čtvrtek 1. září 2016, 10:00 hod.

Místo konání: učebna TF 54/4, ČZU v Praze (Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol 165 21)
Časová náročnost: cca 1 hodina. Vhodné pro 1 – 8 osob.
Přednášející: Ing. Jindřich Pavlů Ph.D. (Katedra jakosti a spolehlivosti strojů)
Přihlášky: Registrace na kontaktním emailu: pavluj@tf.czu.cz

Anotace:
Účastníci praktického semináře se podrobněji seznámí se základními tribotechnickými analýzami motorových olejů a s přístrojovým vybavením tribotechnické laboratoře ČZU v Praze (automatický laserový čítač částic LNF-C, poloautomatické zařízení pro stanovení bodu vzplanutí PM-4, Reichert tester M2 pro hodnocení mazivostních a protioděrových schopností olejů, ferograf T2FM spolu s bichromatickým mikroskopem, přístroj SVM 3000 pro stanovení kinematické, dynamické viskozity a Coulometr WTD pro stanovení obsahu vody v oleji atd.) V rámci semináře bude realizována praktická ukázka analýzy bodu vzplanutí, měření kinematické a dynamické viskozity a analýza částic laserovým analyzátorem. Účastníci si budou moci provést analýzu svého vzorku motorového oleje na zvoleném přístroji. Pozn. Minimální množství oleje pro analýzu je 60 ml a doporučuji odebrat vzorek po zahřátí motoru na provozní teplotu do skleněné hermeticky uzavřené nádoby.

Pozvánky ke stažení (pdf) zde a zde.