CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář: Evropské programy na podporu výzkumu, vývoje a inovací
Termín konání: 29. června 2016 od 10:00 hod.

Místo konání: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, Pavilon M – nejvyšší patro
Přihlášky: https://kurzy.mendelu.cz/kurzy/PC

Program:
- Program Horizont 2020 a další evropské programy na podporu VaVaI
Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D. (CZELO TC AV ČR)

Nový program MŠMT Inter Excellence – nástupce programů INGO II, EUREKA II, KONTAKT II, COST CZ, EUPRO II.
Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. (OVaV MENDELU)

Horizont 2020 z pohledu řešitele
Prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (AF MENDELU)

Horizont 2020 z pohledu hodnotitele projektů
Doc. Dr. Ing. Milada Šťastná (AF MENDELU)

Činnost styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO)
Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D. (CZELO TC AV ČR)

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.