CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář: Aktuální témata v oblasti veterinární toxikologie
Termín konání: středa 1. 6. 2016 9:00 – 14:45 hodin

Místo konání: VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, budova 32, posluchárna Biologie (2. poschodí)
Přednášející: viz. pozvánka
Přihlášky: Registrace na email – blahovaj@vfu.cz (jméno a příjmení, název instituce, emailový a telefonní kontakt)

Anotace:
Seminář bude zaměřen na aktuální témata v oblasti veterinární toxikologie. Hlavní pozornost bude věnována příčinám otrav zvířat a možnostem jejich diagnostiky. Diskutována bude problematika otrav způsobených zejména těžkými kovy. V rámci jednotlivých přednášek budou prezentovány konkrétní případové studie. Seminář bude probíhat formou přednášek, které budou zajišťovat studenti pregraduálního a postgraduálního studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Účast na semináři je bezplatná.

Program: viz. pozvánka.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.