CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář: Problematika bezpečnosti a kvality potravin
Termín konání: pátek 27. 5. 2016 8:30 – 11:45 hodin

Místo konání: VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, budova 32, posluchárna Biologie (2. poschodí)
Přednášející: viz. pozvánka
Přihlášky: Registrace na email – blahovaj@vfu.cz (jméno a příjmení, název instituce, emailový a telefonní kontakt)

Anotace:
Seminář bude zaměřen na aktuální témata v oblasti bezpečnosti a kvality potravin. V úvodních přednáškách bude diskutována problematika výskytu nebezpečných alimentárních onemocnění bakteriálního původu. Další přednášky budou zaměřeny na možnosti využití mléčných bílkovinných přísad a výskyt rtuti v potravinách. Seminář bude probíhat formou přednášek, které budou zajišťovat studenti postgraduálního studia oboru Hygiena a technologie potravin a dále oboru Veterinární toxikologie a toxikologie potravin z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Účast na semináři je bezplatná.

Časová náročnost: viz. pozvánka

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.