CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Přednáškový seminář: Inverzní úlohy ve fyzikální geodézii
Termín konání: 26. května 2016 od 10:00

Místo konání: zasedací místnost UN656, 6.patro, budova NTIS, Technická 8, Plzeň
Přednášející: Ing. Martin Pitoňák, PhD. (NTIS, ZČU Plzeň)
Přihlášky: Přihlašovaní emailem na: pitonakm@ntis.zcu.cz

Anotace:
Seminář bude zaměřen na objasnění základních pojmů z problematiky stabilizace inverzních úloh ve fyzikální geodézii. Dále budou diskutované praktické ukázky prodlužování družicových tíhových dat.

Osnova přednášky:
- co je to inverzní úloha,
- Fredholmova integrální rovnice 1. druhu,
- regularizace špatně podmíněných úloh,
- určování regularizačního parametru,
- ukázky prodlužování družicových tíhových dat


Kapacita: 20 míst

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.