CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář: Rétorika a prezentační dovednosti
Termín konání: 10. 5. 2016 od 9:00 hodin

Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze, zasedací místnost rektorátu 5. patro

Povinná registrace, příp. bližší informace: nejpozději do 6. 5. 2016 na e-mail: Krivohlavkova@rektorat.czu.cz

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na seminář Rétorika a prezentační dovednosti, který odborně garantují zkušení pedagogové z Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze.

Seminář je koncipován interaktivně a je zaměřen na praktický nácvik některých komunikačních a rétorických dovedností využitelných v praxi vysokoškolského pedagoga. V nabídce je možné natočení prezentujícího na video a rozbor modelové situace spojené s tématikou vysokoškolské výuky. Pokud by účastníci chtěli tuto nabídku využít, bylo by dobré si na seminář předem připravit prezentaci v trvání do deseti minut (část vlastní výuky -přednášku, cvičení, prezentaci na konferenci, obhajobu projektu apod.).

Lektoři budou reagovat na aktuální dotazy a připomínky spojené s tématem semináře.

Těšíme se na Vaši účast!!!

Lektoři institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze

prof. Ing. Milan Slavík, CSc.

PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. et Ph.D.

PhDr. et Mgr. Marie Hanušová

Program viz. pozvánka.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.