CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Přednáškové odpoledne na téma "moderní chemie" na VŠCHT Praha
Termín konání: 18. 5. 2016, od 13 hod

Místo konání: VŠCHT Praha (budova B, 2. patro, místnost B220)

13:00 – 13:40 - Mýty a fakta o vodíkové ekonomice (Ing. Jaromír Hnát, Ph.D., Ústav anorganické technologie)
Vodíková ekonomika představuje pojem stále častěji zmiňovaný v odborné, ale i laické veřejnosti. S rostoucím zájmem o tuto problematiku vzniká kolem konceptu vodíkové ekonomiky množství mýtů. Přestože představa automobilu, poháněného v rámci vodíkové ekonomiky čistou vodou tak může být úsměvná, využití vodíku jako nosiče energie bezesporu nabízí zajímavé možnosti. Plánovaná přednáška tak bude zaměřena zejména na seznámení se s konceptem využití vodíku jako nosiče energie. Stručně představí výhody i nevýhody celého konceptu vodíkové ekonomiky. Popsány budou výroby vodíku klasickými technologiemi i technologiemi využívající obnovitelné zdroje elektrické energie, dále budou rozvedeny možnosti využití vodíku v různých oblastech každodenního života a zakončení přednášky bude věnováno uvedení konkrétních existujících příkladů využití a aplikací.

13:40 – 14:20 - Chemické senzory toxických a výbušných plynů a par (Ing. Dušan Kopecký, Ph.D., Ústav fyziky a měřící techniky)
Přednáška se věnuje představení výzkumné skupiny Laboratoře senzorů a novým trendům, které jsou v současné době intenzivně zkoumány v oblasti chemických senzorů plynů. Účastníci se dozvědí o principech funkce chemických senzorů a současných způsobech využití chemických vodivostních senzorů v elektronických nosech či pro detekci simulantů bojových látek, taggantů výbušnin a při analýze biomarkerů v lidském dechu.

14:20 – 15:00 - Membránové separační procesy (Ing. Marek Šír, Ph.D., Ústav chemie ochrany prostředí)
Přednáška seznámí posluchače s aplikací tlakových membránových separačních procesů v oblasti čištění kontaminovaných vod, přípravy pitné vody a vody pro průmyslové využití. Tyto separační procesy našly široké uplatnění zejména díky nízké energetické náročnosti a vysoké účinnosti odstraňování nežádoucích látek z vodných roztoků. Dále budou představeny možnosti kombinace s ostatními technologiemi zejména při odstraňování kontaminantů z životního prostředí a budou diskutovány přednosti i limity membránové separace.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.