CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář: Metabolický syndrom – co se za ním skrývá a jakou roli hrají adipokiny?
Termín konání: pátek 13. 5. 2016 9:00 – 12,30 hodin

Místo konání: VFU – Farmaceutická Fakulta - Palackého tř. 1, 612 42 Brno, budova 44, místnost 144 - Ústav humánní farmakologie a toxikologie
Odborný garant: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
Přednášející: PharmDr. Bc. Kateřina Horská, Mgr. Jiří Procházka, Mgr. Petra Pokrivčáková, Mgr. Karolína Sochorová
Přihlášky: Registrace na email - faf.crp@centrum.cz (jméno a příjmení, název instituce, emailový a telefonní kontakt)

Anotace:
Metabolický syndrom v sobě zahrnuje řadu fenotypických rysů stále častěji provázející životní styl ve vyspělých zemích. Kombinace dyslipidemie, obezity, arteriální hypertenze, inzulinové rezistence a dalších složek jednoznačně zvyšuje riziko následných zdravotních komplikací. Předpokládá se, že etiopatogenetický mechanismus řady složek metabolického syndromu je společný. Tuková tkáň je velmi aktivním endokrinním orgánem, který se prostřednictvím svých hormonů zásadním způsobem podílí na metabolických regulacích a inzulínové rezistenci. Seminář je zaměřen na problematiku metabolického syndromu, detailně budou probrány adipokiny a jejich význam pro rozvoj metabolického syndromu, inzulinové rezistence a regulace příjmu potravy.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.