CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář: Role Farmaceutické péče v samoléčení
Termín konání: čtvrtek 28. 4. 2016, 15:30 – 19:30 hodin

Místo konání: VFU – Farmaceutická Fakulta - Palackého tř. 1, 612 42 Brno, budova 44, posluchárna pavilonu Farmacie číslo 56 (suterén)
Odborný garant: PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.
Lektoři: PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.; PharmDr. Karel Vašut, Ph.D.; PharmDr. Marek Lžičař
Přihlášky: Registrace na email - vranovav@vfu.cz nebo na
https://docs.google.com/forms/d/1yGYW3HTXUGGcBzrT3PVZiYcF2BqelzV52nh4xS995R4/viewform
(jméno a příjmení, název instituce, emailový a telefonní kontakt)


Anotace:
Farmaceutická péče je reálný pohled na úlohu farmaceuta v lékárenské praxi. Ta nekončí výdejem léčiva na lékařský předpis nebo prodejem volně prodejného přípravku, ale právě od této chvíle začíná nanejvýš důležitá etapa zodpovědného poskytování péče s cílem dosáhnout nejlepších terapeutických výsledků a zlepšit kvalitu života pacienta. Role farmaceutické péče je nenahraditelná v oblasti samoléčení. Kurz bude probíhat formou interaktivního semináře, praktických ukázek a řešením vzorových kasuistik. Náplní kurzu je seznámení účastníků s farmakoterapií vybraných běžných nezávažných akutních stavů, při nichž lze využít samoléčení.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.