CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

PŘEDNÁŠKOVÝ SEMINÁŘ : Pokročilé metody difrakčního studia povrchů a tenkých vrstev
Termín konání: 27. a 28. dubna 2016 od 10:00

Místo konání: budova České mládeže 8, posluchárna CS220
Přednášející: Prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. z MFF UK Praha
Přihlášky: Přihlašování emailem na: jindrich.matousek@ujep.cz

Anotace:
Kurz navazuje na základní kurz RTG difrakce a zaměřuje se na základní experimentální techniky používané pro rtg. difrakční studium reálné struktury tenkých vrstev a to jak monokrystalických tak polykrystalických.

KAPACITA: 24 míst

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.