CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

PŘEDNÁŠKOVÝ SEMINÁŘ : Nanočástice v buňkách a tkáních
Termín konání: 3. května 2016 od 10:00

Místo konání: budova České mládeže 8, posluchárna CN616
Přednášející: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc. z MFF UK Praha
Přihlášky: Přihlašování emailem na: jindrich.matousek@ujep.cz

Anotace:
Kurz by měl seznámit studenty se základními znalosti v oblasti nepříznivých interakcí cizorodých látek s buňkami a metodami, používanými při studiu míry jejich poškození.

KAPACITA: 22 míst

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.