CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

PŘEDNÁŠKOVÝ SEMINÁŘ: Metody modely a algoritmy v biovědách a každodenním životě
Termín konání: 23.-27. května 2016 od 9:00

Místo konání: budova České mládeže 8, posluchárna CN141
Přednášející: doc. RNDr. Karel Zimmermann, CSc. z INRA a UPMC Paris
Přihlášky: Přihlašování emailem na: jindrich.matousek@ujep.cz

Anotace:
Kurz dává přehled základních metod a jejich aplikací v bioinformatice při studiu živého svĕta, ale i v každodenním životĕ. Je vhodný pro studenty (i vĕd. pracovníky) biologických i ostatních přírodovĕdných oborů, teoretiky i experimentátory.

KAPACITA: 48 míst

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.