CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Přednáškový seminář: Historické epochy lidstva a travičství
Termín konání: 16. 6. 2016 od 10:00 hod

Místo konání: FŽP UJEP Ústí nad Labem (Králova výšina 7, 400 96)
Přednášející: Ing. Pavel Krystyník, Ph.D. (Katedra technických věd, UJEP Ústí nad Labem)
Přihlášky: Registrace na kontaktním emailu: krystynik@icpf.cas.cz

Anotace:
Seminář bude zaměřen na stručný průřez dějin lidstva, ve kterých bude ukázáno, které významné historické události byly ovlivněny přírodními jedy a hromadnými otravami. Bude demonstrován konkrétní příklad přírodní jedovaté substance, která lidstvo provází od pradávna a ovlivňovala řadu důležitých historických epoch. Cílem semináře je poskytnout alternativní náhled na některé podstatné historické události z pohledu toxikologa a je vhodný zejména pro studenty a pracovníky pohybující se v oblasti historických věd, nicméně vítáni budou zájemci z jakýchkoliv oborů.

Časová náročnost: 2 – 3 hodiny. Vhodné pro 1 – 20 osob

Místnost a přesný čas srazu bude účastníkům upřesněn mailem po registraci před konáním semináře.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.