CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Praktický seminář: Elektronová mikroanalýza chemických senzorů
Termín konání: 10. 5. 2016 od 10:00 a od 14:00

Místo konání: laboratoř b302, 3. patro, budova B, VŠCHT Praha (Technická 3, Praha 9 – Dejvice)
Přednášející: Ing. Dušan Kopecký, Ph.D. (Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha)
Přihlášky: Registrace na kontaktním emailu: kopeckyd@vscht.cz

Anotace:
Účastníci semináře se seznámí s moderním přístrojovým vybavením pro skenovací elektronovou mikroskopii a energiově disperzní spektroskopii Laboratoře elektronové mikroanalýzy. Součástí praktického semináře budou ukázky měření nanostrukturovaných organických materiálů pro organickou elektroniku se zaměřením zejména na chemické senzory plynů. Účastníci si budou rovněž moci pod vedením přednášejícího sami provést analýzu jednoho svého vzorku.
Pozn. vzorek musí být nejlépe elektricky vodivý s doporučenými rozměry max. 1 x 1 x 1 cm.

Časová náročnost: cca 3 hodiny. Vhodné pro 2 pracovní skupiny po max. 5 lidech.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.